top of page

O nás

ECO SYSTEMS REACH Chemické Poradenstvo

EÚ REACH Poradenstvo, Regulácie a Registrácia Chemikálií

Vitajte na našej stránke, a neváhajte nás kontaktovať, aby ste prediskutovali akékoľvek otázky, ktoré máte.

​Sme konzultačná spoločnosť, ktorá v rámci chemicko-regulačnej oblasti ponúka služby ako napr. poradenstvo o požiadavkách z EÚ REACH, CLP a nariadenia o biocídoch, registrácie chemikálií pre úrady a certifikačné orgány, hodnotenie materiálových, kozmetických prísad a výrobkov a požiadavky na výrobky vrátane hračiek. Poradenstvo v databáze SCIP a dodržiavanie predpisov v súvislosti so zoznamom SVHC.

Naším cieľom je zaručiť bezpečnosť produktov. Pracujeme s dôkladnými toxikologickými a regulačnými znalosťami. 

Ako tím zdieľame komplementárnu kombináciu odborných toxikologických znalostí, najnovšieho stavu a vývoja v oblasti regulácie a bezpečnosti, skúseností v globálne pôsobiacich spoločnostiach v regulačných úlohách.

Náš tím
vignet.jpg

Zuzana Kosáková
Magdolenová, PhD.

Hlavný toxikológ

PhD v odbore toxikológia/molekulárna biológia, so skúsenosťami v oblasti výskumu a hodnotenia účinkov nebezpečných látok na zdravie človeka (Health Effects Group, Environmental chemistry dept., NILU, Oslo, Norway), ako aj so skúsenosťami inšpekcie environmentálnej ochrany zdravia (Environmental Health Protection Agency, Bergen, Norway).

Autorka v 3 odborných knihách o genotoxicite nanočastíc a ich vplyve na zdravie.

Autorka 25 vedeckých publikácií vo vysoko impaktových vedeckých časopisoch, 1856 citácií.

Prehľad publikácií.

Získala Ocenenie Mladého Vedca (Young  Scientist Prize) v Lausanne, Švajčiarsko.

Prezentácie na vedeckých konferenciách (European Commission - Brusel, Belgicko; Nanotest - Paris Diderot University 7, Francúzsko; Nanotoxicological Conference - Lausanne, Švajčiarsko;  EEMS Conference - Oslo, Nórsko; Nanotest - Bristol, UK; NanoImpactNet – Bratislava, etc.).

V pozícii vedca na Odd. Environment. chémie, NILU sa zúčastnila projektov s hlavným zameraním na identifikáciu škodlivých účinkov nanočastíc, toxínov a iných potenciálne nebezpečných látok, ktoré sú používané v medicíne (lieky) a na trhu (kozmetika). Podieľala sa na založení toxikologického laboratória, ako aj na implementácii interných štandardov a systému kvality.

 

V úlohách ako Vedúca Štúdií bola zodpovedná za vykonávanie analýz, a za vývoj alternatívnych metód, ktoré možno použiť pri hodnotení nežiaducich účinkov látok na zdravie (genotoxicita, mutagenita, bunková toxicita, imunotoxicita, DNA poškodenia, oxidačný stres), a na ich prípravu pre validáciu ECVAM (Európske centrum pre validáciu alternatívnych metód, European Commission). 

V pozícii vedúcej inšpektorky (Environmental Health Protection Agency, Bergen, Nórsko) bola zodpovedná za inšpekcie v súlade s legislatívou o ochrane zdravia. 

bottom of page