top of page
Test Tubes

Riešenie pre dodržiavanie nariadení REACH 

Naše riešenie Reach Compliance dokáže hĺbkovo zmapovať produkty a dokonca aj jednotlivé látky v ich zložení, aby sa znížilo riziko a zabezpečilo, že látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC), ktoré predstavujú riziko pre ľudí a životné prostredie, sa nebudú nachádzať na trhu EÚ.

EÚ REACH Poradenstvo, Regulácie a Registrácia Chemikálií

REACH COMPLIANCE

SLUŽBY

NAŠE

Poskytujeme poradenstvo v oblasti REACH pre Vašu spoločnosť.

 

Môžeme Vám pomôcť napr. s:

  • REACH registráciou

  • Generovaním údajov

  • Prípravou dokumentácie

  • REACH safety data sheets

  • Korešpondenciou s úradmi (REACH)

COMPLIANCE

REACH

Dodržiavanie nariadenia REACH.

Poradenstvo v oblasti nariadenia REACH Vám pomôže splniť vaše povinnosti voči reguláciám EÚ. 

Naše konzultačné služby REACH Vám pomôžu orientovať sa v zložitosti tohto nariadenia a zabezpečiť súlad pre Vaše produkty. Naši odborníci Vám môžu odpovedať na Vaše otázky a poradiť Vám v rôznych témach súvisiacich s REACH.

SÚLADU S REACH

VAŠE VÝHODY

Aké sú Vaše výhody dodržiavania nariadenia REACH?

  • Dlhodobý prístup Vašich produktov na trhu

  • Vytvárate si dobrú povesť a ukazujete, že Vaša spoločnosť berie dôraz na HSE

  • Zvýšená bezpečnosť pre tých, ktorí používajú Vaše produkty 

  • Úrady pravidelne kontrolujú, či sú splnené REACH nariadenia

Experiment

O nás

ECO SYSTEMS REACH Chemické poradenstvo

EÚ REACH Poradenstvo, Regulácie a Registrácia Chemikálií

​Sme konzultačná spoločnosť, ktorá v rámci chemicko-regulačnej oblasti ponúka služby ako napr. poradenstvo o požiadavkách z REACH, registrácie chemikálií pre úrady a certifikačné orgány, hodnotenie kozmetických prísad a kozmetických výrobkov a požiadavky na výrobky vrátane hračiek. Poradenstvo v databáze SCIP a dodržiavanie predpisov v súvislosti so zoznamom SVHC.

kontakt
bottom of page